Rodzaje kredytów dla klientów indywidualnych

Czas, w jakim otrzymamy kredyt, kwota, jaka zostanie nam przyznana a także raty, na jakie pożyczka zostanie rozłożona są głównymi czynnikami, jakie decydują o naszym wyborze w momencie, gdy chcemy zdecydować się na pożyczenie środków od jednej z instytucji bankowych. Z tego względu rozróżniamy wiele rodzajów kredytów; wśród nich utworzone są specjalne pozycje przeznaczone dla wybranej grupy osób, bądź ogólnodostępne formy pożyczek, przyznawane każdemu zainteresowanemu, który spełnia podstawowe warunki otrzymania gotówki.

Kredyt hipoteczny

Jest to forma kredytu przeznaczona na konkretny cel mianowicie na nabycie bądź wybudowanie nieruchomości. Może być przyznany zarówno osobie fizycznej (na przykład w celu wybudowania domy, nabycia mieszkania) jak i firmie (na utworzenie na przykład hali produkcyjnej). Jest to jeden z najdłużej spłacanych kredytów, ze względu na wysoką kwotę, jaką pożyczamy od banku. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie lub nie spłacamy dalej kredytu, bank ma prawo do zajęcia nieruchomości, na której wybudowanie zostały pożyczone środki finansowe.

Kredyt dewizowy

Kredyt dewizowy, jak sama nazwa wskazuje, jest spłacany w innej niż rodzima walucie. Dewiza, czyli obca waluta, przeliczana jest na złotówki i wypłacana pobierającemu kredyt. W momencie osłabienia się złotówki w stosunku do innych walut, należności kredytobiorcy automatycznie wzrastają. Kredyty dewizowe są z reguły niskooprocentowanymi formami pożyczki.

Kredyt preferencyjny

Kredyt preferencyjny to jedna z najbardziej atrakcyjnych ofert, z jakich mogą jednak skorzystać jedynie wybrane osoby. Jest on dofinansowany z różnych instytucji, miedzy innymi do spłaty jego rat może dopłacać Unia Europejska. Osoby, którym tego rodzaj kredyt może być przyznany to na przykład rodziny o nieciekawej sytuacji finansowej, które chcą zakupić nowe mieszkanie.

Kredyt lombardowy

Kredyt lombardowy to tak zwany kredyt pod zastaw. Tego rodzaju pożyczka jest spłacana przez niezwykle krótki okres czasu, całkowita długość oddawania kredytu nie wynosi więcej niż 12 miesięcy. Kredyt lombardowy to forma pożyczki, która opiera się na cennych rzeczach typu dzieła sztuki, jakie oddajemy w zastaw do banku. Jeżeli nie będziemy w stanie spłacić kredytu, wszystkie prawa do naszych własności przechodzą w ręce banku.