PM „Independents”
ul. Wileńska 18
03-416 Warszawa

Adres biura:
Aleja 3 Maja 2
00-391 Warszawa

telefon: 22 616 12 46
fax: 22 349 24 39

e-mail: biuro@niezaleznydoradca.pl