Raje podatkowe – lista UE

Przedsiębiorcy dążą do zmniejszenia kosztów podatkowych. Jeśli działania te są zgodne z prawem – to w porządku, jednak wielu korzysta z kontrowersyjnych metod jakimi są raje podatkowe. Nie zawsze jednak celem działania takich przedsiębiorców jest uchylanie się od opodatkowania. Zwykle dążą oni do unikania płacenia podatków, co umożliwiają im raje podatkowe.

Czym są raje podatkowe?

Nie ma jednolitej definicji, bo w krajach mogą być bardziej lub mniej korzystne obciążenia podatkowe. Według określenia Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, raj podatkowy to kraj w którym celowo kształtowane są prawa, wbrew standardom jakie obowiązują w krajach UE. Organizacja wskazała kilka czynników charakterystycznych dla takich rajów podatkowych. Są to głównie niskie podatki albo ich brak, brak współpracy z innymi krajami w zakresie wymiany informacji podatkowych, a same przepisy podatkowe są nie do końca jasne i zrozumiałe. Dodatkowo, by można tam było opodatkować dochody, nie jest konieczne prowadzenie w danym kraju firmy.

Wedle ostatnich informacji, zatwierdzono przez ministrów finansów państw członkowskich, listę rajów podatkowych które uznawane są za zakazane. Jest ich 17, w tym kilka europejskich. Kolejne 47 państw czeka w kolejce na wpis – UE dała im szansę na poprawę. Obecnie za raje podatkowe uznano i na oficjalną listę wpisano: Bahrajn, Barbados, Granadę, Guam, Koreę Północna, Makau, Mongolię, Namibię, Palau, Panama, Sani Lucia, Samoa, Samoa Amerykańskie, Trinidad i Tobago, Tunezję, Wyspy Marshalla i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Mimo ogłoszenia tej listy, nadal budzi ona kontrowersje, zwłaszcza w lewicowym środowisku w Parlamencie Europejskim. Według nich unikanie podatków nie jest tym samym co niezgodne z prawem uchylanie się od płacenia danin i działanie na szkodę skarbu państwa. Wszak optymalizacja podatkowa jest zjawiskiem powszechnym i dąży do niej większość działających na rynku firm. Rzecz jasna należy walczyć z nieuczciwymi przedsiębiorcami, a kraje ułatwiające im takie działania powinny podlegać sankcjom, o ile nie dostosują przepisów podatkowych do tych oczekiwanych przez parlament Europejski. Jak skończą się te zwady? Jeśli nie zostaną opracowane środki mobilizujące do zmian i podporządkowania trudno będzie zapanować nad szerzącym się procederem rajów podatkowych.

Kredyt mieszkaniowy nr 1SPRAWDŹ
+