Odsetki rosną jak grzyby po deszczu

Odsetki, to ciemna strona mocy naszych kredytów i pożyczek. Przy kredytach zaciąganych na dług i czas zdarza się, że odsetki stanowią większą część naszej miesięcznej raty, a my usilnie zastanawiamy się, dlaczego daliśmy się tak zmanipulować bankom, że zdecydowaliśmy się na kredyt na trzydzieści lat, dając jednocześnie podstawę do naszej straty pieniędzy, na rzecz zarobków banków. W przypadku opóźnienia terminu spłaty odsetki rozpoczynają bardzo czysty wzrost, jak nie przymierzając grzyby po deszczu. Wysokość odsetek jest ściśle uzależniona od stopy procentowej, która określona jest w umowie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą i jej wysokość nie powinna ulec zmianie w przypadku stałych rat płacenia kredytu. Wyższe odsetki mogą być również spowodowane tak zwanymi wakacjami kredytowymi, na które możemy sobie pozwolić raz w roku, nie zdając sobie jednocześnie sprawy, że nasze dwu lub kilkumiesięczne zaprzestanie spłaty rat kredytowych powoduje ciągły i nieustanny wzrost odsetek, od kwoty, na którą obecnie jesteśmy zadłużeni. Odsetki często powodują w nas frustrację oraz to one stanowią największy problem przy spłacaniu kredytu. Ciekawostką jest, że w przypadku kredytu na sto dwadzieścia tysięcy złotych, przy spłacie zadłużenia rozłożonego na trzydzieści lat i miesięcznej racie wynoszącej około siedemset pięćdziesiąt złotych, wysokość odsetek stanowi ponad połowę raty, która jest kierowana do banku. Jak więc można zauważyć pomimo tak pozornie niewielkich współczynników procentowych, klasyfikujących się na poziomie dwóch do pięciu procent, mogą zdziałać one cuda w przypadku kredytów zaciąganych na duże kwoty – kredytów hipotecznych. Odsetki to naturalny sposób zarobkowy banków, który pozwala im na odzysk pieniędzy związany z inflacją.

PROMOCJA KREDYTU GOTÓWKOWEGO WRZESIEŃ 2019SPRAWDŹ TERAZ