Prime Selection Dom Maklerski S.A.
ul. Jana Pankiewicza 3
00-696 Warszawa

telefon: +48 22 417 58 60
e-mail: kontakt@psdm.pl

Data wydania zezwolenia: 17.11.2015 r.
Data aktualizacji niniejszej strony: 24.02.2018 r.