Niezależny Dom Maklerski S.A.
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa

telefon: 22 254 97 59 lub 22 254 97 60
fax: 22 254-97-59
e-mail: info@ndm.com.pl

godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 9:00-17:00

Data wydania zezwolenia: 18.11.2014 r.
Data aktualizacji niniejszej strony: 24.02.2018 r.