IPOPEMA Securities S.A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa

telefon: +48 (22) 236 92 00
fax: +48 (22) 236 92 82
e-mail: ipopema@ipopema.pl

Data wydania zezwolenia: 30.06.2005 r.
Data aktualizacji niniejszej strony: 24.02.2018 r.