Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities SA
Plac Dąbrowskiego 1 lok. 313
00-057 Warszawa

telefon: (22) 333 72 65
fax: (22) 333 72 69
e-mail: biuro@ddpp.com.pl

Data wydania zezwolenia: 20.05.2008 r.
Data aktualizacji niniejszej strony: 24.02.2018 r.