Copernicus Securities S.A.
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa

telefon: +48 22 44 00 100
e-mail: biuro@copernicusdm.pl

Zakres usług (pośrednictwo w transakcjach poza rynkiem zorganizowanym):
– ustalanie struktury transakcji,
– dostarczenie projektów dokumentacji transakcyjnej i współpraca przy jej dostosowaniu,
– rozliczenie i rozrachunek zawartej transakcji zgodnie z ustaleniami stron.

Dostęp do rynku OTC na poniższych papierach dłużnych:
– obligacje skarbowe (wysoka płynność, duże bezpieczeństwo),
– nieskarbowe papiery dłużne (obligacje korporacyjne; obligacje komunalne),
– euroobligacje – denominowane w walutach obcych (krajowe; zagraniczne).

Usługi brokerskie na rynkach giełdowych:
– plasowanie dużych pakietów akcji,
– aktywne kojarzenie transakcji na płynnych i niepłynnych papierach, wyszukiwanie drugiej strony transakcji,
– atrakcyjne i konkurencyjne stawki prowizji, negocjowane przy dużych pakietach akcji,
– indywidualną opiekę nad inwestorem.

Data wydania zezwolenia: 25.07.2006 r.
Data aktualizacji niniejszej strony: 24.02.2018 r.