Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

infolinia: +48 801 140 490 lub +48 22 591 24 90
telefon: 22 821 88 22
fax: 22 856 17 77

Produkty w ofercie CDM Pekao SA:
– Fundusze inwestycyjne
– Akcje
– Obligacje
– Programy emerytalne
– Inwestycje zagraniczne
– Ubezpieczenia

Pakiety internetowe do operowania na rynkach finansowych:
Pakiet STANDARD – 5 ofert, notowania opóźnione o 15 minut
Pakiet PLUS – 1 najlepsza oferta w czasie rzeczywistym, 4 oferty opóźnione o 15 minut
Pakiet PRESTIGE (min. obroty: 200000 zł na rynku kasowym lub 100 sztuk kontraktów terminowych lub opcji) – 5 ofert w czasie rzeczywistym
Pakiet VIP (min. obroty: 500000 zł na rynku kasowym lub 150 sztuk kontraktów terminowych lub opcji) – wszystkie oferty w czasie rzeczywistym, pełen arkusz zleceń

Data wydania zezwolenia: 14.10.1997 r.
Data aktualizacji niniejszej strony: 24.02.2018 r.