Caspar Asset Management S.A.
ul. Półwiejska 32
61-888 Poznań

Asset management: +48 61 855 16 14
Fundusze inwestycyjne: +48 801 881 444, 61 415 25 50
e-mail: am@caspar.com.pl

W ofercie Caspar Asset Management S.A. znaleźć można fundusze inwestycyjne oraz usługę zarządzania aktywami finansowymi (asset management) dla klientów z portfelem powyżej 1 mln zł.

Fundusze inwestycyjne:

Caspar Akcji Europejskich – horyzont inwestycyjny minimum 3 lata
Caspar Akcji Polskich – horyzont inwestycyjny minimum 3 lata
Caspar Akcji Tureckich – horyzont inwestycyjny minimum 3 lata
Caspar Ochrony Kapitału – horyzont inwestycyjny minimum 6 miesięcy
Caspar Globalny – horyzont inwestycyjny minimum 3 lata

Strategie inwestycyjne (asset management):

Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy – ryzyko: podwyższone, horyzont inwestycyjny: minimum 5 lat
Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy – ryzyko: średnie, horyzont inwestycyjny: minimum 3 lata
Strategia Stabilnego Wzrostu Środkowej i Wschodniej Europy – ryzyko: średnie, horyzont inwestycyjny: minimum 3 lata
Strategia Akcji Skoncentrowanych – ryzyko: wysokie, horyzont inwestycyjny: minimum 5 lat
Strategia Akcji Spółek Stefy Euro – ryzyko: podwyższone, horyzont inwestycyjny: minimum 5 lat

Data wydania zezwolenia: 26.05.2010 r.
Data aktualizacji niniejszej strony: 24.02.2018 r.