Athena Investments Dom Maklerski S.A.
ul. Jesionowa 22
40-158 Katowice

telefon: +48 32 411 95 51
fax: +48 32 750 06 80
e-mail: biuro@aidm.pl

Dom Maklerskie Athena Investments proponuje klientom współpracę w 5 wariantach ATHENA Spectrum, ATHENA Quantum, ATHENA Equity, ATHENA Vega, ATHENA Prometheus – na co najmniej 12 miesięcy (5 wariant 24 miesiące), z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Minimalna wpłata wynosi 10000$ lub jej równowartość w PLN, a w wariancie Vega oraz Prometheus – 20000$.

Stosowane instrumenty finansowe: kontrakty na różnicę (CFD), papiery wartościowe, opcje, kontrakty futures, tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania

Data wydania zezwolenia: 17.04.2012 r.
Data aktualizacji niniejszej strony: 24.02.2018 r.