Czy Forex się opłaca? Na czym polega i jaki odsetek inwestorów traci?

Każdy kto posiada wolne środki dąży do tego, by zyskać jak najwięcej szukając szybkiej i uniwersalnej metody na pomnażanie kapitału. Niestety zarobić dużo, szybko i bezpiecznie się nie da. Jedna z metod inwestowania, którą wybierają inwestorzy jest Forex. Można zyskać, ale i stracić. Czym jest Forex i czy można na nim zarobić? Ile stracić? Analizy nie przemawiają na jego korzyść.

Forex jest międzynarodowym rynkiem wymiany walut. Jest dostępny poza weekendami 24 godziny na dobę, a transakcji można dokonywać od godziny 23:00 w niedzielę, do 22:00 w piątek. Część brokerów udostępnia handel non stop.

Forex nie ma centrali, która by nim zarządzała, a wszelkie transakcje zawierane są online na rynku międzybankowym. Gra może mieć charakter krótkoterminowy, a rzadziej spotykany jest długoterminowy (nawet kilka miesięcy). Na rynku Forex kupuje się i sprzedaje najważniejsze waluty świata i na tym można zarobić, albo stracić jeśli spekulacja nie będzie właściwa. Handel odbywa się z udziałem brokera.

Waluty występują w parach – pierwsza to waluta bazowa. Najczęściej pary to EUR/USD, USD/JPN, GPB/USD i USD/CHF. Dolar amerykański jest wybierany najczęściej z racji tego, że jest to waluta płynna i zmienna. Wartość waluty jest podawana do 4 miejsc po przecinku, a kursy zmieniają się non stop, stąd ryzyko i szansa straty, albo zarobku w zależności od wartości waluty w parze.
Inwestor sam ustala stopień ryzyka gry. Automaty brokerów są stale udoskonalane i możliwe są na nich zmiany dokonywane przez inwestora w każdym momencie gry, ustalania kwot maksymalnych czy czasu wykonania operacji itd.

Jak rynek Forex wygląda w Polsce

Według badań Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego co piąty gracz traci. Niestety by skutecznie inwestować i zarabiać na Forex potrzebna jest i wiedza, i szczęście. Chcąc chronić niedoświadczonych inwestorów KNF w porozumieniu z Ministerstwem Finansów ma zamiar ograniczyć dostęp do stron podejrzanych. Dla mniej świadomych będą też ograniczenia dotyczące kwot możliwych do zainwestowania na koncie maklerskim. Zmniejszy to szanse na zarobek, ale też zminimalizuje ryzyko strat. Zmniejszeniu ma ulec także dźwignia finansowa oferowana klientom przez wiodące domy maklerskie będące brokerami na rynku Forex. Projekt przewiduje, że klientem doświadczonym będzie mógł być ten gracz, który zawarł w ciągu ostatnich 24 miesięcy minimum 40 transakcji.

Jaki efekt osiągnie władza? – prawdopodobnie klienci znajdą inne możliwości inwestowania, niezależnie od ryzyka.

Kredyt mieszkaniowy nr 1SPRAWDŹ
+