Całkowity koszt kredytu

Całkowitym kosztem kredytu nazywamy wszystkie koszty, które należy zapłacić przyjmując na siebie zadłużenie wobec banku. Oczywiście praktycznie zawsze nie jest to taka kwota, na jaką został wzięty kredyt.

Do całkowitego kosztu kredytu wlicza się odsetki, czyli procent od pożyczonej kwoty, zazwyczaj liczony za każdy miesiąc spłacania pieniędzy. Odsetki na ogół są stałe, chociaż w umowach jest czasami zapisywane prawo do zmiany tych odsetek. Oprócz tego w skład całkowitego kosztu kredyty wchodzą różnego rodzaju opłaty (na przykład: opłata wstępna, opłaty administracyjne i manipulacyjne, ubezpieczenie) oraz prowizje od kredytu.

Nie można zaliczyć do niego kosztów związanych z niewykonaniem zobowiązać wobec umowy ze strony konsumenta, a także kosztów prowadzenia rachunków oraz kosztów wynikających ze zmiany kursów walut oraz kilku innych kosztów. Jednak warto pamiętać, że w przypadku niewywiązywania się z umowy kredytowej, oprocentowanie bardzo często wzrasta zwiększając wysokość rat, które przyjdzie nam spłacać.

W dzisiejszych czasach państwo reguluje łączną kwotę opłat w ustawie o kredycie konsumenckim. Tam też można znaleźć wiele informacji o tym, które koszta wpływają na całkowity koszt kredytu, a które nie. Okazuje się, że łączna kwota nie może być wyższa od pięciu procent udzielonego kredytu. Warto jest zapamiętać dobrze tę liczbę, ponieważ może ona zapobiec nieporozumieniom podczas starań o kredyt konsumencki.

Całkowity koszt kredytu jest najlepszą miarą tego, jak wiele pieniędzy będziemy musieli zapłacić za wzięcie kredytu, dlatego warto jest od razu zobaczyć tę kwotę, gdyż daje nam lepszy pogląd na kredyt i jego późniejszą spłatę. Ze względu na różne sztuczki warto jest upewnić się, że kwota jest wyrażona w polskich złotych.

PROMOCJA KREDYTU GOTÓWKOWEGO WRZESIEŃ 2019SPRAWDŹ TERAZ